Zrealizowane przez firmę PBS w styczniu 2015 roku badanie omnibusowe obejmowało pytania dotyczące producentów „ptasiego mleczka”. Wyniki badań wskazały, iż większość badanych nie postrzega Wedla jako jedynego producenta tego wyrobu.

4W dniach 16-18 stycznia br. firma badawcza PBS przeprowadziła badanie omnibusowe na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. W tym wielotematycznym badaniu realizowanym cyklicznie, PBS zapytał konsumentów o znajomość producentów „ptasiego mleczka”.

Okiem konsumenta

Jedno z pytań dotyczyło znajomości firmy bądź marki, które produkują „ptasie mleczko”. Okazało się, że większość badanych tj. 57% nie rozpoznaje Wedla jako jedynego producenta „ptasiego mleczka”. 38% respondentów zna kilku producentów w tym Wedla, natomiast aż 19% nie zna Wedla jako producenta tego wyrobu.

Wśród młodszych osób, w wieku 15-39 lat, kojarzenie produktu „ptasie mleczko” z innymi producentami niż tylko Wedel jest jeszcze bardziej rozpowszechnione i wynosi 67%. 43% ankietowanych w tej grupie wiekowej osób twierdzi, że zna kilku producentów, w tym firmę Wedel, natomiast 24% nie zna Wedla jako producenta. W powyższych pytaniach firma PBS badała znajomość spontaniczną tj. bez wskazywania nazw producentów przez ankietera.

Z kolei w badaniu wspomaganej znajomości producentów (badanie, w którym ankieter podaje respondentowi nazwy producentów) aż 9 na 10 osób nie łączy produktu „ptasie mleczko” tylko z Wedlem. Na pytanie o znajomości firmy bądź marki, które produkują „ptasie mleczko” 12% ankietowanych nie zna Wedla jako producenta, a 7% nie zna żadnej marki. Jedynie 7% ankietowanych wskazało na Wedla jako jedynego producenta tego wyrobu.

Rodzaj wyrobu cukierniczego

„Ptasie mleczko” stanowi rodzaj wyrobu cukierniczego i tak jest postrzegane przez polskich konsumentów, nie zaś jako produkt konkretnego producenta. W branży cukierniczej również jest postrzegane jako rodzaj wyrobu cukierniczego w związku z utworzoną dla niego normą branżową nr 67/8094-06 przez Polski Komitet Normalizacyjny w 1968 roku.

 Wyniki badania

Zakłady Wyrobów Cukierniczych „Miś”

Zakłady Wyrobów Cukierniczych „Miś” działają na rynku od 1956 roku. Firma zajmuje się produkcją cukierniczą m.in. wafli, „ptasiego mleczka”, galaretek w czekoladzie, herbatników i rożków do lodów. Produkcję „ptasiego mleczka” rozpoczęto w zakładach we wrześniu 1976 roku. Główny zakład produkcyjny oraz siedziba spółki mieszczą się w Obornikach Śląskich.

Wyroby ZWC „Miś” są cenione i rozpoznawalne przede wszystkim w południowej i południowo-zachodniej Polsce. Firma dostarcza również produkty do największych sieci detalicznych w Polsce. Jest wiodącym pracodawcą w regionie zatrudniając ponad 200 osób. Od stycznia 2013 roku właścicielem ZWC „Miś” jest firma Horizon Equity inwestująca w małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik
  • PDF