Najnowsze badania pokazują, że pijemy coraz więcej soków, zarówno owocowych jak i warzywnych, a także jemy więcej musów. Trzyletnia kampania promocyjno-informacyjna „Soki i musy – witaminy w SMART formie” uświadomiła Polakom, że warzywa, owoce, 100% soki i musy owocowo – warzywne są nieodłącznym elementem zbilansowanej diety dzieci i dorosłych. W ciągu ostatnich lat nie tylko wzrosło spożycie soków i musów, ale również zmieniło się ich postrzeganie.

Soki to w pełni naturalne produkty otrzymywane wyłącznie z dojrzałych, świeżych lub przechowywanych owoców i warzyw[1]. W Polsce ich konsumpcja stale wzrasta. W tegorocznym badaniu przeprowadzonym na potrzeby kampanii „Soki i musy – witaminy w SMART formie” [2] 23,9% osób zadeklarowało spożycie soków kilka razy dziennie, 33,3% codziennie, a 25,9% kilka razy w tygodniu. Wzrost spożycia 100% soków potwierdzają wyniki raportu AIJN, które pokazują, że z roku na rok faktyczne spożycie soków wśród Polaków wzrasta. W 2016 wyniosło aż o 7,9 % więcej niż w roku poprzednim[3]. Wśród domowników soki owocowe najchętniej piją dzieci i kobiety. Polacy deklarują, że najchętniej spożywają je pomiędzy posiłkami (73,1%), a ponad połowa w czasie spędzanym poza domem oraz jako dodatek do obiadów i śniadań. Dzięki kampanii „Soki i musy – witaminy w SMART formie” Polacy dowiedzieli się jak ważne jest włączenie do codziennej diety owoców i warzyw w różnych formach. Już 36,2% badanych uważa, że sok może doskonale zastąpić jedną z zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia[4] porcji owoców i warzyw, co w porównaniu z wynikami przed rozpoczęciem kampanii stanowi wzrost o 6,5% wśród badanych.

Soki nie tylko owocowe

Polacy są europejskim liderem spożycia soków warzywnych, jak pokazuje raport Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN)[5], już w 2014 roku wypiliśmy ich aż 243 miliony litrów. Jednak ich spożycie ciągle rośnie. Dwa lata temu 14,6% respondentów deklarowało ich konsumpcję, a obecnie już 18,1%. Najczęściej sięgają po nie kobiety. W 2015 roku spożycie soków warzywnych wśród kobiet wynosiło 73,5%, aktualnie 77,1%. Soki warzywne są dużo chętniej niż soki owocowe traktowane jako zamiennik posiłku. W ten sposób spożywa je 36,2% badanych, czyli aż 6% więcej niż w 2015 roku. Ich spożycie między posiłkami wynosi 69,5%, co stanowi wzrost o 4% w stosunku do wyników sprzed dwóch lat.

Popularność musów rośnie

Musy to produkty uzyskane głównie z przecierów owocowych lub owocowo-marchwiowych. Do produkcji przecierów używa się wyłącznie zdrowych, dojrzałych, świeżych lub przechowywanych owoców i warzyw. Przeciery to produkty, których skład chemiczny niewiele odbiega od składu chemicznego warzyw i owoców, z których przecier został wyprodukowany. Spożywanie musów deklaruje obecnie 60% badanych, co stanowi wzrost o około 7,1% w porównaniu do wyników sprzed startu kampanii. Wzrosła też częstotliwość ich spożywania – dwa lata temu spożycie musów kilka razy w tygodniu zadeklarowało 22,2% badanych, obecnie już 28,1%. Spożycie musów przynajmniej raz dziennie wśród dorosłych wzrosło w ciągu ostatnich dwóch lat o 15,3%.  Zaś 81% kobiet deklaruje spożycie musów przez ich dzieci, co oznacza wzrost o 4,1% w porównaniu do wyników sprzed dwóch lat. Dzięki kampanii najwięcej, bo aż 78,8% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że musy to warzywa i owoce w wygodnej formie.

Polacy wiedzą o sokach i musach coraz więcej!

„Nasza kampania ma na celu edukować i inspirować społeczeństwo oraz podpowiadać sprytne sposoby na włączenie warzyw i owoców do codziennego jadłospisu, np. w postaci szklanki soku. Zależy nam na tym, aby oprócz budowania świadomości, wśród konsumentów pojawiły się również realne nawyki sięgania po warzywa, owoce, sok lub mus każdego dnia. Jak pokazują najnowsze badania coraz więcej Polaków wprowadza je do swojego jadłospisu, gdyż zdają sobie sprawę, że są one nieodłącznym elementem zbilansowanej diety”– mówi Barbara Groele, sekretarz generalna Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.

Zwiększyła się również świadomość konsumentów odnośnie składu 100% soków i musów. Już 18,3% z nich zdaje sobie sprawę, że do soków nie dodaje się cukru, to prawie dwa razy więcej niż przed startem kampanii w 2015 roku. W opinii Polaków musy owocowo – warzywne to przede wszystkim zmiksowane bądź przetarte owoce i warzywa o gęstej konsystencji i dobrym smaku. Zwiększyła się świadomość konsumentów odnośnie braku dodanego do musów cukru. Obecnie 25,7% z nich zdaje sobie sprawę, że nie jest on dodawany do musów, co skutkuje wzrostem świadomości aż o 14% w stosunku do stanu sprzed kampanii. Coraz więcej Polaków zdaje sobie również sprawę z tego, że 100% soki i musy owocowo – warzywne nie zawierają substancji konserwujących, sztucznych aromatów, barwników i substancji słodzących. Świadomość na temat ich składu wzrosła niemal dwukrotnie po przeprowadzeniu kampanii promocyjno – informacyjnej.

„Niezwykle ważne jest budowanie świadomości na temat prawidłowego odżywiania wśród dzieci już od najmłodszych lat. Jeżeli sami będziemy sięgać po warzywa, owoce, soki czy musy to nasze pociechy szybko nauczą się odpowiednich nawyków żywieniowych. Wspaniałym sposobem na zachęcenie dzieci do jedzenia warzyw i owoców w różnej postaci jest również wspólne przygotowanie i spożywanie posiłków! Natomiast soki 100% i musy owocowo-warzywne, ze względu na przyjemny smak i wygodę podania, mogą być świetną przekąską, która zapewni dodatkową porcję cennych witamin, składników mineralnych i błonnika w diecie naszych dzieci. – podkreśla Zuzanna Antecka, psycholog, specjalistka ds. żywienia i ekspertka kampanii „Soki i musy – witaminy w SMART formie”.

Spożycie w Europie

Trzyletnia kampania edukacyjno-informacyjna pod hasłem „Soki i musy – witaminy w SMART formie”, organizowana przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków objęła aż pięć rynków: polski, czeski, litewski, rumuński i słowacki. Wśród krajów, w których została przeprowadzona odnotowano, że w Polsce i Rumunii – 61,5% polskich konsumentek i prawie 55% rumuńskich deklaruje, że w ich domach spożywa się od 3 do 8 litrów soku tygodniowo. W stosunku do 2015 roku w obu tych krajach odnotowano realny wzrost spożycia 100% soków o ponad 7,0% w 2016 roku[6].  Na pozostałych rynkach: czeskim, słowackim i litewskim ponad 55% badanych twierdzi, że spożywa do 3 litrów soku tygodniowo. Wyniki badań wykazują deklaratywny wzrost spożycia soków na wszystkich rynkach, co znajduje potwierdzenie w raporcie AIJN, który wykazuje, że roczne spożycie soków na Litwie utrzymuje się na stałym poziomie, zaś w Czechach i Słowacji odnotowano większe spożycie 100% soków w 2016 o ponad 6,2% w stosunku do poprzedniego roku[7].  Przez 3 lata trwania kampanii zwiększyła się wiedza konsumentów na temat korzystnego wpływu 100% soków i musów owocowo – warzywnych na kondycję psychofizyczną. Nastąpił również wzrost świadomości na temat tego, że nie zawierają one dodanego cukru, substancji słodzących i konserwujących, barwników i sztucznych aromatów.

 

###

Kampania „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie” jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, stanowiących wkład własny KUPS.

Więcej informacji na temat kampanii jest dostępnych na stronie www.sokiimusy.eu oraz na fanpage „Żyj SMART” na Facebooku.

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) jest organizacją branżową zrzeszającą producentów soków oraz inne podmioty bezpośrednio współpracujące z branżą sokową. Już od 1993 roku reprezentuje branże w inicjatywach krajowych i unijnych. Współpracuje z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi oraz z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi. Działa również w interesie konsumentów, poprzez powołany Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK), dokładając wszelkich starań w celu stałego zapewnienia wysokiej jakości produktów sokowych. Dodatkowo w swojej działalności KUPS realizuje szereg działań promocyjno-edukacyjnych, propagując prawidłowe nawyki żywieniowe, w tym ideę 5 porcji warzyw i owoców, gdzie jedną z porcji może być szklanka soku.

Więcej informacji na temat KUPS jest dostępnych na stronie: www.kups.org.pl.

[1] Folder SOKI, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

[2] Badanie świadomości soków i musów, Havas Media Group, kwiecień 2015, marzec 2016, sierpień 2017

[3] AIJN 2017 Liquid Fruit, Market Report

[4] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/

[5] AIJN 2015 Liquid Fruit, Market Report

[6] AIJN 2017 Liquid Fruit, Market Report

[7] AIJN 2017 Liquid Fruit, Market Report

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik
  • PDF