Polakom brakuje w codziennym życiu odruchów wdzięczności i życzliwości. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego dla marki Prima[1], uważa tak aż 70% ankietowanych. Tyle samo respondentów zwraca uwagę na fakt, że dzięki otrzymywanym podziękowaniom czują się lepszą osobą i poprawia się ich samopoczucie. Z myślą o tych, którzy chcą okazać innym wdzięczność za pomoc okazaną w przeszłości, marka Prima zainicjowała akcję „Prima – www.PaczkiWdziecznosci.pl”.

Dziękowanie i okazywanie wdzięczności wydaje nam się działaniem oczywistym. Każdy z nas na pytanie, czy w kontaktach społecznych używa słowa „dziękuję”, odpowie „tak”. Potwierdza to raport marki Prima, przygotowany w związku z akcją „Prima – www.PaczkiWdziecznosci.pl”, z którego wynika, że prawie 98% badanych dziękuje za każdym razem, gdy otrzyma pomoc lub ktoś wyświadczy im przysługę. Aż 85% badanych uważa, że okazywanie wdzięczności umacnia relacje z innymi. Ankietowani zwracają także uwagę na fakt, że kierowanie się w życiu konkretnymi wartościami jest dla nich ważne.

 6

Grafika 1 – badanie opinii marki Prima „Paczki wdzięczności – paczkiwdziecznosci.pl”, luty 2015

Niezależnie od tego, czy jesteśmy nadawcą czy odbiorcą komunikatu, podziękowania sprawiają, że czujemy się lepiej, poprawiają naszą samoocenę i pozytywnie wpływają na jakość relacji z innymi. Większość Polaków (85,7%) deklaruje, że przykłada też wagę do okazywania wdzięczności jako oznaki szacunku wobec drugiego człowieka. Oznacza to, że traktujemy podziękowanie jako normalną część relacji międzyludzkich – zarówno z osobami najbliższymi, jak i nieznajomymi, choć rzadziej wyrażamy wdzięczność wobec osób mniej z nami związanych. – Mimo iż żyjemy dzisiaj w tzw. społeczeństwach kontraktu, w których liczy się wartość mierzona w pieniądzu, a nie w tzw. społeczeństwach daru, jakie kiedyś badali antropolodzy, nie ulega zapomnieniu zasada wzajemności. Niezależnie od wieku, wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania badani deklarują, że dary w postaci prezentów, życzeń czy pomocy finansowej, a także rozmaite przysługi ze strony innych domagają się podziękowań i wywołują odczucia wdzięczności. Co więcej – można domniemywać, że ze strony obdarowanych wcześniej czy później nastąpi rewanż. W ramach takiego «kontraktu wzajemności» pojawiają się kręgi bliskości – najbardziej liczy się rodzina i znajomi, a tylko 1/3 badanych dziękuje za pomoc i przysługę osobom spoza tego podstawowego kręgu – komentuje wyniki raportu marki Prima „Prima – www.PaczkiWdziecznosci.pl” prof. Wojciech Burszta, antropolog kulturowy.

7

Grafika 2 – badanie opinii marki Prima „Paczki wdzięczności – paczkiwdziecznosci.pl”, luty 2015

Współcześnie tempo życia czy codzienny pośpiech nie sprzyjają tworzeniu okazji do odwdzięczenia się zarówno bliskim jak i nieznajomym osobom, a tym samym zacieśnianiu więzi i budowaniu trwałych społecznych relacji. Aby zwrócić uwagę na to, jak ważna jest wdzięczność i pamięć bezinteresownych gestów pomocy, marka Prima zainicjowała akcję „Prima – www.PaczkiWdziecznosci.pl”. Dzięki niej Polacy mają możliwość podziękować za pomoc otrzymywaną z zagranicy w latach 70-tych i 80-tych. W tamtym czasie do Polski trafiło ponad 30 milionów przesyłek, wysyłanych przez instytucje charytatywne i osoby prywatne. – Tamte wydarzenia mają jednoznacznie pozytywną konotację i wdzięczną pamięć, jako przejaw ogólnoludzkiej solidarności. Powiedzieć wręcz można, że słynna akcja paczek dla Polski obrosła już własną mitologią i często jest wspominana ze wzruszeniem – dodaje prof. Wojciech Burszta. Potwierdzają to wyniki raportu marki Prima, przygotowanego w związku z akcją „Prima – www.PaczkiWdziecznosci.pl”. Wśród osób po 35 roku życia fakt otrzymania paczki pamięta aż 40%. Polacy pamiętają także, co znajdowało się w paczkach. Aż 66% badanych wspomina, że w paczkach znajdowało się obuwie, 52% przypomina sobie o ubraniach, a 51% o jedzeniu. Uczucia, jakie towarzyszyły odbiorcom paczek, to przede wszystkim radość (72,8%) i wzruszenie (45,9%). Prawie 40% badanych w momencie otrzymania paczki czuło chęć wyrażenia wdzięczności.

8

Grafika 3 – badanie opinii marki Prima „Paczki wdzięczności – paczkiwdziecznosci.pl”, luty 2015

Jak przyłączyć się do akcji „Paczki wdzięczności – paczkiwdziecznosci.pl” i podziękować za dobro otrzymane w przeszłości? Można to zrobić na dwa sposoby. Po wejściu na stronę www.PaczkiWdziecznosci.pl każdy, przy pomocy specjalnego formularza, może podziękować za paczkę, otrzymaną w przeszłości. Wystarczy wybrać adresata, wpisać swoje osobiste podziękowanie, a organizator akcji prześle paczkę pod wskazany adres. Drugi sposób zaangażowania to podzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z paczkami otrzymywanymi w latach ubiegłych. Historie wzruszające, zabawne, pełne pozytywnych emocji, które warto zebrać, zachować w pamięci.

[1] Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2015 roku przez Instytut Badawczy SW Research, metodą wywiadów on-line (CAWI). Na potrzeby badania została dobrana reprezentatywna próba badawcza n=1000 oraz booster n=500 – osoby pamiętające fakt otrzymania paczki w latach 80-tych.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik
  • PDF