45 edukatorów programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, którzy od listopada 2014 r. uczestniczyli w cyklu szkoleń poświęconych żywieniu, komunikacji i pracy z małymi dziećmi oraz biznesowi, z powodzeniem wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce. Szkolą personel żłobków i przedszkoli, z którym dzielą się swoją wiedzą na temat kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Od czerwca br. rozpocznie się rekrutacja 100 kolejnych edukatorów, którzy wezmą udział w drugiej edycji programu.

!cid_image001_jpg@01D096E0W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia na kierunku Dietetyka lub Żywienie Człowieka lub studia podyplomowe na kierunku Dietetyka. Ze zgłoszeń zostanie wybranych 100 osób, które zostaną edukatorami programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Ich zadaniem będzie edukacja personelu żłobków oraz przedszkoli, a następnie rodziców na temat kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

Edukatorzy programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, po cyklu kompleksowych szkoleń prowadzonych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, odbędą staże w placówkach, które zgłosiły się do udziału w inicjatywie. W ramach stażu zrealizują bezpłatne warsztaty dla personelu żłobków oraz przedszkoli w wymiarze 24 godzin, indywidualne konsultacje dla opiekunów dzieci, a także przeanalizują jadłospisy, aby przygotować rekomendacje doskonalenia żywienia dzieci w placówce według najnowszych norm i zaleceń żywieniowych.

„Pierwsza, pilotażowa edycja programu, w której przeszkoliliśmy 45 edukatorów, utwierdziła nas w przekonaniu, że działania promujące wiedzę na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia przynoszą wymierne rezultaty. Dietetycy-edukatorzy wykazali ogromne zaangażowanie w prowadzenie warsztatów dla personelu placówek, a teraz zaczynają rozwijać własne działalności. Widzimy zapotrzebowanie na edukację w zakresie żywienia zbiorowego, dlatego postanowiliśmy, że w drugiej edycji, która rozpocznie się we wrześniu, weźmie udział ponad dwa razy więcej edukatorów” – mówi Teresa Ogrodzińska, prezeska zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.

Do udziału w drugiej edycji programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, która rozpocznie się we wrześniu, realizatorzy zaproszą publiczne i niepubliczne żłobki oraz przedszkola z całej Polski.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w marcu br. na zlecenie programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”*, tylko 37% badanych rodziców deklaruje, że uwzględnia w posiłkach przygotowywanych dziecku po powrocie ze żłobka lub przedszkola to, co jadło wcześniej w placówce. 17% z nich przyznaje, że nie zwraca uwagi na jadłospis przygotowany przez żłobek czy przedszkole. Jednocześnie blisko co trzeci podaje dziecku to, co jada reszta rodziny, a 12% spełnia zachcianki dziecka. Wyniki ankiety są dowodem na to, jak ważne jest edukowanie dorosłych w zakresie prawidłowego żywienia dzieci. Zadaniem edukatorów programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” jest właśnie dzielenie się najnowszą wiedzą zarówno z personelem żłobków i przedszkoli, jak i z rodzicami.

Osoby, które chciałyby dołączyć do programu i zostać edukatorami, proszone są o wypełnienie do 10.06.2015 r. ankiety dostępnej pod adresem www.zdrowojemy.info i wykonanie opisanego w niej zadania. Na spotkanie rekrutacyjne zostaną zaproszeni wybrani kandydaci. Kontakt w sprawie rekrutacji: kontakt@zdrowojemy.info.

* Badanie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” zrealizowanie przez MillwardBrown w marcu 2015 r. na podstawie analizy 1157 ankiet.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik
  • PDF