Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zainicjował dziś kampanię o charakterze obywatelskim i edukacyjnym „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”. Kampania zwraca uwagę na kwestię niespełniającego oczekiwań konsumentów sposobu znakowania produktów spożywczych w odniesieniu do braku lub obecności składników modyfikowanych genetycznie (GMO). Dotyczy to również produktów pochodzenia zwierzęcego (jaja, nabiał, mięso). W ramach kampanii zaprezentowane zostaną m.in badania, zrealizowane na zlecenie INSPRO, przedstawiające opinie Polaków na temat znakowania produktów wyprodukowanych przy użyciu GMO. INSPRO ma na swoim koncie kilka ważnych kampanii, które zyskały bardzo szeroki oddźwięk społeczny, m.in. „Obywatele decydują”, „Tiry na tory” czy „Naturalne geny”.


insproW kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” INSPRO podkreśla, że każdy konsument kupując produkty, w szczególności żywność, powinien mieć łatwy dostęp do szczegółowych informacji na temat sposobu i miejsca produkcji oraz zawartości, w tym składników wykorzystanych na każdym etapie łańcucha produkcyjnego – istotnych ze względów zdrowotnych, jak również światopoglądowych, czy religijnych. Sprawa dotyczy także produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli jaj, nabiału i mięsa pochodzących z hodowli opartych o pasze niemodyfikowane genetycznie.

– Wiemy, że dla konsumentów równie ważne są informacje o stosowaniu, jak też wyeliminowaniu z łańcucha produkcyjnego GMO, szczególnie w kategoriach, w których składniki GMO są stosowane powszechnie. Jesteśmy przekonani, że konsumenci powinni mieć zagwarantowaną możliwość wyboru odpowiednio oznakowanej żywności wytworzonej bez udziału GMO – wyjaśnia Rafał Górski, Prezes INSPRO.

Sprawa oznakowania produktów nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza teraz, kiedy mamy do czynieniaz coraz szybciej rozprzestrzeniającymi się globalnymi uprawami GMO i coraz powszechniejszym stosowaniem modyfikacji genetycznych w hodowli zwierząt i produkcji spożywczej. Należy jednak podkreślić, że w największych gospodarkach Unii Europejskiej na półkach sklepowych pojawia się coraz więcej produktów oznaczonych, jako te wytworzone bez udziału GMO.

– Polscy konsumenci chcą wiedzieć, które produkty powstały bez udziału organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Mamy się na kim wzorować. Kupując, np. niemiecki produkt spożywczy oznakowany naklejką „Ohne Gentechnik” mamy pewność, że w procesie produkcji nie została wykorzystana pasza modyfikowana genetycznie. Europejscy przedsiębiorcy idą nawet dalej. Duże sieci handlowe wspólnie wspierają uprawy soi niemodyfikowanej genetycznie w Brazylii oraz tworzenie korzystnych warunków biznesowych sprzyjających rozwojowi tych upraw – dodaje Górski.

logoLogo akcji „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” (zielona rzepka) nawiązuje do wcześniejszej kampanii INSPRO, „Naturalne Geny”, prowadzonej od 2009 r., której celem jest mobilizowanie konsumentów i rolników do obrony ich praw związanych z wytwarzaniem i sprzedażą żywności bez udziału GMO. W ramach kampanii pod petycją w sprawie znakowania żywności zawierającej GMO zostało zebranych ponad 20 000 podpisów.

– Rozpoczęliśmy tę kampanię, gdyż wierzymy, że silny ruch konsumencki jest jednym z ważnych filarów społeczeństwa obywatelskiego, którego rozwój wspieramy. Jako obywatele na co dzień jesteśmy też konsumentami, których interes powinien być chroniony, a prawa respektowane. – podkreśla Górski.

Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją pożytku publicznego, niezwiązaną z żadną partią polityczną czy grupą interesu. Instytut podejmuje działania na rzecz demokratycznych zmian społecznych, które angażują obywateli w sprawy publiczne, motywują ich do dbałości o dobro wspólne, edukują w zakresie świadomego i pełnego korzystania z praw i obowiązków obywatelskich, budują kapitał społeczny i wzajemne zaufanie.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik
  • PDF