UOKiK wydał cztery decyzje w których zgodził się na koncentracje przedsiębiorców. Dotyczą one spółek Węglokoks, Hortex oraz Zaberd

UOKIKDwie zgody na koncentracje otrzymała spółka Węglokoks. Przedsiębiorca zajmuje się eksportem węgla kamiennego, głównie do krajów Unii Europejskiej. Na rynku krajowym sprzedaje m.in. olej opałowy, surowce i produkty dla górnictwa oraz hutnictwa. Pierwsza decyzja dotyczy przejęcia Wspólnego Przedsiębiorstwa Energetycznego, kontrolowanego przez Kompanię Węglową. Jest to spółka holdingowa dla trzech podmiotów zależnych: Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej w Brzeszczach, Zespołu Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia w Rudzie Śląskiej oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej. Przedsiębiorcy prowadzą działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i sprzedaży energii cieplnej. Analiza Urzędu wykazała, ze pomiędzy uczestnikami koncentracji mogą zachodzić powiązania dostawca–odbiorca. Węglokoks potencjalnie może dostarczać węgiel energetyczny na potrzeby zakładów ciepłowniczych spółek należących do WPE. Jednak udziały rynkowe uczestników koncentracji są nieznaczne, dlatego koncentracja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji.

Drugie z rozstrzygnięć to zgoda na przejęcie przez Węglokoks Huty Pokój z Rudy Śląskiej. Przejmowana spółka zajmuje się produkcją wyrobów hutniczych, przede wszystkim blach i kształtowników walcowanych na gorąco, rur i kształtowników giętych na zimno, a także konstrukcji metalowych. Działalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie produkcji i sprzedaży kształtowników giętych na zimno. Ten rynek, podobnie jak w przypadku innych wyrobów hutniczych, ma wymiar europejski, a udziały Węglokoksu i Huty Pokój w tak określonym rynku są niewielkie.

Zgodę otrzymał również Hortex. Spółka prowadzi działalność na rynku wprowadzania do obrotu soków, napojów i mrożonek. Przedsiębiorca będzie mógł przejąć spółki zajmujące się hurtową sprzedażą produktów mrożonych: Ren, Marywilska, Allfood, Iglomen oraz Chłodnie Europejskie. Nad trzema ostatnimi przedsiębiorcami Hortex będzie sprawował współkontrolę. Działalność uczestników koncentracji pokrywa się na krajowych rynkach wprowadzania do obrotu mrożonych owoców i warzyw. Analiza UOKiK wykazała, że ich udziały nie są na tyle wysokie, aby zagroziły konkurencji, a wynikają głównie z pozycji Hortexu, który nadal będzie spotykał się z konkurencją ze strony innych podmiotów.

Zielone światło otrzymała również spółka Coöperatief Avallon MBO II. Jest to spółdzielnia prawa holenderskiego realizująca inwestycje kapitałowe funduszu inwestycyjnego typu private equity Avallon MBO Found II. Będzie mogła przejąć Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zaberd, który prowadzi działalność z zakresu inżynierii ruchu oraz utrzymania bezpieczeństwa na drogach. Brak jest rynków wspólnych dla uczestników koncentracji.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik
  • PDF